หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
         

มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน จำนวน 10,355 ราย