หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP


   
 
 
 นายสรายุทธ แกล้วเกษตรกรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 


นายสรายุทธ แกล้วเกษตรกรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


น.ส.รุ่งนภา สาดา
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)


น.ส.อรอุมา อ่อนสะเดา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางนิตยา ชรากาหมุด
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นายนันทวัฒน์ โตเทียน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


นางลำภู เกิดภู่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.กรกมล จันทร์สามเรือน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


น.ส.ขวัญฤดี ทองพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


น.ส.ปัทมา มาเพ็ชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


น.ส.วิภาภรณ์ สิงห์เจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


น.ส.ศิรินทร์ ลับสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.ยุวดี เชื้อเพชร
คนงาน
 
 


 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10