หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 


นายสรายุทธ แกล้วเกษตรกรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
 
สำนักปลัด
 


น.ส.ศศิวิมล หงษ์สามสิบเจ็ด
หัวหน้าสำนักปลัด


นายกฤษกร ยุ่นแก้ว
นิติกรชำนาญการ


น.ส.ชลธิชา ชอบคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


น.ส.ชุตยารัตน์ อินชาวนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวถนอม นาคพรม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


น.ส.ศิราลัย นวลอยู่
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


น.ส.นพรัตน์ อ่วมสั้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางปุณยพัฒน์ ฐานโพธิ์
ครู คศ.1


-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก


จ.ส.ท.ปรัญชัย เชิงหอม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


น.ส.กาญจนา พริ้งนุช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.รุ้งทอง ภู่ยางโทน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10