หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 


นายสรายุทธ แกล้วเกษตรกรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
 
 


น.ส.ศศิวิมล หงษ์สามสิบเจ็ด
หัวหน้าสำนักปลัด


นายกฤษกร ยุ่นแก้ว
นิติกรชำนาญการ


น.ส.ชลธิชา ชอบคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


น.ส.ชุตยารัตน์ อินชาวนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวถนอม นาคพรม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


น.ส.ศิราลัย นวลอยู่
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


น.ส.นพรัตน์ อ่วมสั้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางปุณยพัฒน์ ฐานโพธิ์
ครู คศ.1


-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก


จ.ส.ท.ปรัญชัย เชิงหอม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


น.ส.กาญจนา พริ้งนุช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.รุ้งทอง ภู่ยางโทน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10