หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 


นายสรายุทธ แกล้วเกษตรกรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 


น.ส.ศศิวิมล หงษ์สามสิบเจ็ด
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นายกฤษกร ยุ่นแก้ว
นิติกรชำนาญการ


น.ส.ชลธิชา ชอบคุณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


น.ส.ชุตยารัตน์ อินชาวนา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวถนอม นาคพรม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


น.ส.ศิราลัย นวลอยู่
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


น.ส.นพรัตน์ อ่วมสั้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางปุณยพัฒน์ ฐานโพธิ์
ครู คศ.1


จ.ส.ท.ปรัญชัย เชิงหอม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


น.ส.กาญจนา พริ้งนุช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.วรรณพร นามอาษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.รุ้งทอง ภู่ยางโทน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.วรรณภา วงศ์ไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10