หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองพระ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
คู่มือประชาชน
 
     ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง ปี 2563)
  

สำนักปลัด การรับรองเป็งองค์กรสวัสดิการชุมชน
  

สำนักปลัด การขอนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
  

สำนักปลัด การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
  

สำนักปลัด การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
  

สำนักปลัด การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีขอจดทะเบียน เป็นบุคคลธรรมดา
  

สำนักปลัด การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) รายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  

เรื่อง ปรกกาศใช้คู่มือสหรับประชาชน (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563)
  

การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
  

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
  

การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์
  

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับการขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
  

การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
  

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับการขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
  

การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
  

เรื่อง ยกเลิกใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับการขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
  

การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพระราชบัญญัตทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
  

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
  

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็ก
  

การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
  

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับการขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
  

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
  

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
  

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนเพื่อรับการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ
  

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  

การรับชำระภาษีป้าย
  

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย
  

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10