หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 

กองคลัง คู่มือการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่


กองคลัง คู่มือการรับชำระภาษีป้าย


กองคลัง คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


กองช่าง คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร


กองช่าง คู่มือการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32


กองช่าง คู่มือการขอเปลี่ยนแปลงควบคุมงาน


กองช่าง คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21


กองช่าง คู่มือการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร


กองช่าง คู่มือการขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34


กองช่าง คู่มือการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21


กองช่าง คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารตามมาตรา 33


กองช่าง คู่มือการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22


กองช่าง คู่มือการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมตรา 39 ทวิ


กองช่าง คู่มือการแจ้งขุดดิน


กองช่าง คู่มือการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ


กองช่าง คู่มือการแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ


กองช่าง คู่มือการแจ้งถมดิน


กองช่าง คู่มือการแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ


กองช่าง คู่มือการแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2


กองช่าง คู่มือการแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี


กองช่าง คู่มือการแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี


กองช่าง คู่มือการทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 1-ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ

 
  (1)     2   
 

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10