หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 

 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2562) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 09.59 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 35 ท่าน