หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
เรื่อง ประกาสใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 14.14 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 13 ท่าน