หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2562  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2562
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 09.27 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 11 ท่าน