หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข (ครั้งที่ 4/2562)  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข (ครั้งที่ 4/2562)
ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 09.25 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 8 ท่าน