หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 3/2562  
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 3/2562
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
และ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) แก้ไข (ครั้งที่ 3/2562)
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 09.19 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 7 ท่าน