หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2562 เวลา 09.58 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 28 ท่าน