หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
รบ.มท.ว่าด้วยการกู้เงินของ อบต. พ.ศ.2563 [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
รบ.มท.ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
รบ.มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. แก้ไขเพิ่ม [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
รบ.มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.2559 [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 (ฉบับที่2) [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 [ 25 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 0  
 
   1     (2)  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10