หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศข้อบัญญัติในราชกิจจานุเบกษา อบต.หนองพระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
  (1)