หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/63 [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานของ อบต.หนองพระ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองพระ ประจำปี 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [ 20 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
20 ธค 62 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2562 [ 20 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2/2562) [ 14 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
   1     (2)