หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานของ อบต.หนองพระ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองพระ ประจำปี 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข (ครั้งที่ 2/2562) [ 14 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)