ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 [ 3 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 [ 3 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
7.คู่มือขั้นตอนการแจ้งซ่อมไฟฟ้ารายทางสาธารณะ [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
6.คู่มือขั้นตอนการแจ้งซ่อมประปา [ 26 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 4