ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ [ 22 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
คำสั่งที่ 491/2561 เรื่อง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
คำสั่ง ที่ 490/2561 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
คำสั่ง ที่ 489/2561 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
คำสั่ง ที่ 488/2561 เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศ เรื่อง ประกาศชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 [ 11 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 45  
 
ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 62 [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล สำหรับรอบการประเมิน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง รอบการประเมิน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 82  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 12 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศให้ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชการ [ 21 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 86  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 5 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สำหรับรอบการประเมินประจำปีประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 [ 8 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 112  
 
  (1)     2      3