หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
คำสั่ง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายใน อบต.หนองพระ [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
คำสั่ง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน 2562 (ครั้งที่ 2) [ 17 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย สำหรับพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย สำหรับพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย สำหรับพนักงานครู ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศรายชื่อพนักงานครูผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) [ 16 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)     2      3      4      5