หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 

 
นายก อบต.หนองพระ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  
 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565  ในคราวการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1   นายเสน่ห์  หลงแสง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ      ได้แสดงเจตนารมณ์ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ     (No Gift Policy) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ  โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลทุกคน  ซึ่งสาระสำคัญที่ได้ประกาศต่อที่ประชุมคือ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  มีนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคน  ไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่ กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563
โดยนายเสน่ห์  หลงแสง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ได้ฝากขอให้ทุกคนทั้งใน   ฝ่ายของสภา และพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน ขอให้ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน เพื่อเป็นการช่วยกันส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อันจะส่งผลให้การยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 เกิดผลดีต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 เม.ย. 2565 เวลา 15.02 น. โดย คุณ ศิรินทร์ ลับสันเทียะ

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/7

ลำดับภาพที่ 2/7

ลำดับภาพที่ 3/7

ลำดับภาพที่ 4/7

ลำดับภาพที่ 5/7

ลำดับภาพที่ 6/7

ลำดับภาพที่ 7/7
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10