หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 

 
ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.  
 

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กรณีเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 26 ะันวาคม 2563 และวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน มกราคม 2564

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 16.03 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10