หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 

 
ประกาศสภา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.หนองพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม 2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มี.ค. 256