หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 

 
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาปฐมวัยสานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  
 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ นำโดยนายหมง จีนบางช้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ คณะผู้บริหาร  กำนันตำบลหนองพระ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ปกครองเด็กเล็ก ร่วมจัดกิจกรรมจัดโครงการแข่งขัน กีฬา-กรีฑา ปฐมวัยสานสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบ