หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 

 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2562 เวลา 11.21 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 14 ท่าน