หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 

 
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมแห่เทียนพรรษาปี 2562)  
 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ได้กำหนดจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญหาท้องถิ่น กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา เริ่มขบวน ณ หน้าที่ทำการองการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสืบสาน และอนุรักษ์ พระพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ ให้ยังคงอยู่กับชาวตำบลหนองพระ ตลอดไป อีกทั้งให้เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกาา ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันส่งเสริมบำรุงรักษา ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญหาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี สร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่หมู่บ้าน และชุมชนในการร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญาท้องถิ่น
          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญาท้องถิ่น (กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดในพื้นที่ตำบลหนองพระ จำนวน 7 วัด

***การแต่งกายโทนเสื้อสีเหลือง หรือผ้าไทย***

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 15.16 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 88 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10