หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ (LPA) อปท.ประจำปี 2561  
 

แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2561
คะแนนรวม 5 ด้าน จังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2562 เวลา 14.28 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 9 ท่าน