หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.หนองพระ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 4/2562)  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 4/2562) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 11.46 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 21 ท่าน