หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
การออกข้อบังคับ อบต.หนองพระ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางฯ  
 

บันทึกข้อความ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
ที่ พล 76701/433 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562
เรื่อง การออกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบรถส่วนกลางและผู้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 15.50 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 23 ท่าน