หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประกาศ เรื่องรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อบต.หนองพระ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบประจำปีงบประมาณ 2561  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) รอบประจำปีงบประมาณ 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 15.24 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 17 ท่าน