หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2561  
 

บันทึกข้อความ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
ที่ พล 76701/1405 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี รอบปีงบประมาณ 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 15.16 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 18 ท่าน