หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)  
 

บันทึกข้อคามสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
ที่ พล 76701/739 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562
เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน)

สำหรับรอบประจำปีงบประมาณ 2562 รอบเดือน ตุลาคม 2561-เดือน เมษายน 2562 (รอบ 6 เดือน) การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ 4 ปี ได้ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ เป็นไปตามแผนไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 92.65

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 14.02 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 12 ท่าน