หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประกาศ มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 13.59 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 14 ท่าน