หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 13.58 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 14 ท่าน