หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 มิ.ย. 2562 เวลา 13.53 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 12 ท่าน