หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3/2562) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 10.23 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 21 ท่าน