หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประชุมการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองพระ  
 

ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมเวทีประชาคมตำบลหนองพระ
     ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ จะดำเนินการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศง 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา ความต้องการของประชาชนจากเวทีประชาคมตำบลฯ มารวบรวมประเ็นการพัฒนาเพื่อจะนำไปแก้ไขปัญหา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน
     จึงของประชาสัมพันธ์ข่าวให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพื้นที่ตำบลหนองพระ กลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มพลังมวลชล ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นในตำบลหนองพระ สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เข้าร่วมเวทีประชาคมตำบลหนองพระ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอนกประสงค์หลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ โดยพร้อมเพียงกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 พ.ค. 2562 เวลา 15.46 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10