หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562  
 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย มณีประการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน โดยมีนายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอวังทอง, นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้กล่าวรายงาน และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ หน่วยงานราชการต่างๆ กลุ่มองค์กร ประชาชนกลุ่มเกษตรกรตำบลหนองพระ ตำบลใกล้เคียง พร้อมด้วยประชาชนตำบลหนองพระ ร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 14.19 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 48 ท่าน