หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
โครงการปลูกจิตสำนึกให้ราษฏรมีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์เพื่อความมั่นคงของชาติ  
 

ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกให้ราษฏรมีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์เพื่อความมั่นคงของชาติ โดยร่วมทำความสะอาดศาลาการเปรียญ ทำความสะอาดโบสถ์ ทำความสะอาดห้องน้ำ กวาดบริเวณทางเข้าวัด ฯลฯ ณ วัดบัวทอง ตั้งแต่เวลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 14.18 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 36 ท่าน