หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองพระ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560-2564 กรณีเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2562  
 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ จัดโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองพระ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560-2564) กรณีเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2562 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 พ.ค. 2562 เวลา 14.17 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 22 ท่าน