หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ อบต.หนองพระ  
 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ จัดการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ เพื่อรวบรวมโครงการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 17.11 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย