หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 16.11 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 38 ท่าน