หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3  
 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562  ร้อยโท ยศพล  พรามวิชัย  รองผู้บังคับกองร้อย กองบังคับการ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3 ประจำพื้นที่ภาคเหนือ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก ได้นำน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภคมาแจกจ่ายให้กับประชาชนตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”  เนื่องจากตำบลหนองพระเป็นพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง เกิดภาวะฝน    ทิ้งทิ้งช่วงมานาน น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคมีไม่เพียงพอสำหรับประชาชน  โดยนายหมง  จีนบางช้าง นายก อบต.หนองพระ และนายสรายุทธ  แกล้วเกษตรกรณ์  ปลัด อบต.หนองพระ  ให้การต้อนรับและนำขบวนเพื่อ  นำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 10.55 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 50 ท่าน