หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ  
 

ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 16.02 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 92 ท่าน