หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ตกเกณฑ์ครัวเรือนยากจน ตำบลหนองพระ  
 

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่จากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อำเภอวัทอง พร้อมด้วย นายหมง จีนบางช้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ยากไร้ ตำบลหนองพระ

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มี.ค. 2562 เวลา 10.30 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 90 ท่าน