หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 62  
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 มี.ค. 2562 เวลา 10.05 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 75 ท่าน