ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
 
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองพระ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป  
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 15.01 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 42 ท่าน