ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
 
ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562  
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 14.54 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 42 ท่าน