หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ เพจ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น  
 

     ด้วยจังหวัดพิษณุโลกแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำเพจ \"กองการเลือกตั้ง\" ลงในเว็บไซด์ที่ให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น) ประกอบด้สบ วีดิทัศน์ความรู้เรื่องสมาชิกวุฒิสภาระบบใหม่ วีดิทัศน์ความรู้เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ข้อมูลความสำคัญ อำนาจหน้าที่ การดำรงตำแหน่งและคุณสมบัติของสมาชิกสภา ข้อมูล ที่มา หน้าที่ คุณสมบัติ ของสมาชิกผู้แทนราษฎรและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตัั้งสมาชิกสภาผู้แทนราฎร คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมการเมืองและข้อมูลจำนวนสมาชิกผู้แทนราษฎร จำนวน 6 ภาค รวมจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น 350 เป็นต้น จึงประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสามชิกเพจ \"กองการเลือกตั้ง\" รายละเอียดตามลิ้งด้านล่างนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 15.56 น. โดย คุณ วรรณภา วงศ์ไทย

ผู้เข้าชม 152 ท่าน