ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
ITA
LPA
: ADMIN
: EMAIL
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 6
 


 
23 พฤษภาคม 2562 โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.หนองพระ ณ อบต.สมอแข และ อบต.ดอนทอง [ 23 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 4
 
 
     


 
22 พฤษภาคม 2562 อบรมโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.หนองพระ [ 22 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 2
 


 
โครงการปลูกจิตสำนึกให้ราษฏรมีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์เพื่อความมั่นคงของชาติ [ 17 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 22
 
 
     


 
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองพระ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560-2564 กรณีเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 9
 


 
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ อบต.หนองพระ [ 14 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 19
 
 
     


 
ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ณ อบต.หนองพระ [ 14 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 24
 


 
โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 3 [ 7 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 30
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 10