หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บ้านกร่าง   ซื้อโครงการจัดซื้อติดตั้งชุดโคมไฟถนนชนิดโซล่าเวล LED ขนาด 300 วัตต์ ภายในตำบลบ้านกร่าง หมู่ที่ 1-12 จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.แก่งโสภา   ซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.พรหมพิราม   จ้างติดตั้งราวกันตกริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๕ บ้านกรับพวงกลาง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.บ้านคลอง   เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่สำหรับดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) 23 ก.ย. 2565
ทต.บ้านคลอง   เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็นที่สำหรับดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (ตัั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) 23 ก.ย. 2565
อบต.บ้านยาง   ซื้อครุภัณฑ์เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.บ้านยาง   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.ดอนทอง   ซื้อวัสดุจราจร (งานป้องกันฯ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.หนองกะท้าว   จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ช่วงบ้านนายขุน-บ้านนายประจวบ หมู่ที่ ๑๔ บ้านกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.หนองกะท้าว   จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.(ช่วงบ้านนางปิ่น-ห้วยออด) หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกะท้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.บ้านป่า   จ้างเหมาลอกวัชพืชและโคลนตมในรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านแซ่ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.บ้านป่า   จ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตำแหน่ง ยาม (สำนักปลัด) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.บ้านป่า   จ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.บ้านป่า   จ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.บ้านป่า   จ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตำแหน่ง คนครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่า หมู่ที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.บ้านป่า   จ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตำแหน่ง คนครัว (สำนักปลัดฯ) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕-กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.บ้านป่า   จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (สำนักปลัด) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.วังทอง   จ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมขอบคันหิน ซอย 16 หมู่ที่ 8 บ้านเขาสมอแคลง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
อบต.วังทอง   จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางฟองถึงบ้านนายสมจิตร หมู่ที่ 8 บ้านเขาสมอแคลง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
ทต.บางระกำเมืองใหม่   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองลี จากบ้านนายบุญ ถึงบ้านนายเสริญ มะลิดิน หมู่ที่ ๑๙ บ้านคลองวัดไร่เหนือ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ย. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,215
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10