หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างตรวจเช็คสภาพซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องศูนย์ยุติธรรมชุมชนห้องป้องกันฯและห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมตำบลหนองพระและห้องงานส่งเสริมสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างเปลี่ยนฟิล์มรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อมิสซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กม ๗๔๕๓ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]จ้างจัดทำป้ายชื่อคล้องคอพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านสะเดาใต้ จากบ้านนายเตียน ป๊อกเชษฐ์ไปบ้านนายสมคิด ทับทิมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) รถยนต์บรรทุกเทท้ายชนิด ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคและพร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๐๒๔ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กค ๖๘๒๕ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนในเขตตำบลหนองพระและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25