หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อดินพร้อมเกรดเกลี่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อสารเคมี(ทราย)กำจัดลูกน้ำยุงและน้ำยากำจัดยุง(วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อเชฟโรเลต หมายเลขทะเบียน กจ ๗๕๔๖ พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในเขตตำบลหนองพระและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ระหว่างวันที่ ๑๒-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมประตูกระจกภายในสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาถอนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จากห้องสืบค้น USO-NET โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านดงแตง ไปหมู่ที่ ๓ บ้านหนองพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๘ บ้านดงแตง ไปหมู่ที่ ๓ บ้านหนองพระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2