หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดภัยคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาตามโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเจริญผล ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาตามโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านเจริญผล ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พล.ถ.๑๐๐ - ๐๓ บ้านหนองพระ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองพระ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๑๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิสซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กม ๗๔๕๓ พิษณุโลก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]ตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ มิสซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กม ๗๔๕๓ พิษณุโลก [ 29 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงาน (ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เวทีสำเร็จรูป) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงคลองสาธารณะ (ดาดคอนกรีต)หมู่ที่ 6 บ้านหนองโพทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13