หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2566 ]จ้างตกแต่งเวที จัดสถานที่ และจ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสะเดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 28 ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2566 ]ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะรายทางแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]ซื้อพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะรายทางแบบพลังงานแสงอาทิตย์ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านสะเดาใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 53