หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมายานพาหนะรถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและพนักงานขับรถไม่ต่ำกว่า ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน เพื่อการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่ อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน วันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัดชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]จ้างตรวจเช็คสภาพซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๐-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]จ้างตรวจเช็คสภาพซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]จ้างประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนในเขตตำบลหนองพระและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มี.ค. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านเจริญผล สายรางกระบกต่อจากโครงการเดิม ไปหนองปลิงเขตติดต่อ หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลแม่ระกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 43