หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองพระ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
เดิมตำบลหนองพระอยู่ในเขต ตำบลท่าหมื่นราม และ ตำบลวังทอง ปี พ.ศ. 2501 มีผู้อพยพมาจากจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรีประมาณ 10 ครอบครัว หมู่บ้านเดิม ชื่อหมู่บ้านหนองหม้อ ต่อมามีผู้อพยพมาจากจังหวัดสระบุรี พิจิตร สุพรรณบุรี เพิ่มจำนวนมากขึ้น ทางราชการจึงอนุมัติให้แยกเป็นตำบลใหม่ในปี พ.ศ.2508 ตั้งชื่อว่าตำบลหนองพระ เพราะมีผู้ค้นพบพระพุทธรูปหน้าตักกว้าง 4 - 5 นิ้ว แต่ชำรุด และเครื่องถ้วยชามโบราณจำนวนมาก นายสังเวียน ทั่งสอ นายสุทิพย์ ชูชาวนา และอาจารย์ประศาสน์ กุเหล็กดำ จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “ บ้านหนองพระ” ต่อมาได้ใช้เป็นชื่อตำบล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ได้ยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539)
 
 
 
ตำบลหนองพระตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอวังทอง ห่างจากที่ทำการอำเภอวังทอง ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 33 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณประมาณ 37,936 ไร่หรือ 60.69 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.พันชาลี
ต.วัดตายม
อ.วังทอง
อ.บางกระทุ่ม
จ.พิษณุโลก
จ.พิษณุโลก
 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.แม่ระกา, ต.วังพิกุล
ต.นครป่าหมาก
อ.วังทอง
อ.บางกระทุ่ม
จ.พิษณุโลก
จ.พิษณุโลก
 
 
 
 
 
 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เป็นที่ราบลุ่มลาดเอียงจากทิศเหนือไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยมีคลองแร่ และคลองคันคูไหลผ่าน ซึ่งเป็นสายหลักและเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สำคัญของตำบล ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การปลูกข้าวและพืชไร่ อยู่นอกเขตพื้นที่การชลประทานจึงอาศัยแหล่งน้ำทางธรรมชาติ ในการเพาะปลูกเป็นสำคัญ และ มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (สายวังทอง - เขาทราย) ตัดผ่านทางตอนกลางของตำบล
 
 
 
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มีลักษณะร้อนชื้น ฤดูร้อนมีการอากาศร้อนมาก ฤดูหนาวส่วนฤดูฝนจะเริ่มประมาณต้นเดือนพฤษภาคม และจะสิ้นสุดประมาณเดือนตุลาคม
 
 
 
โดยสภาพเศรษฐกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นสำคัญ รองลงมาได้แก่อาชีพ รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ ตามลำดับ ตำบลหนองพระ มีความสำคัญทางด้านการเกษตรกรรมในระดับอำเภอ เนื่องจากเป็นแหล่งปลูกข้าวและพืชไร่ที่สำคัญ พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ อยู่บริเวณตอนกลางของตำบล ศูนย์กลางพาณิชย์และบริการที่สำคัญของตำบล อยู่ที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นศูนย์กลางของตำบล มีลักษณะเป็นร้านค้าปลีกปะปนอยู่กับที่อยู่อาศัย (ครัวเรือนในตำบล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ปลูกข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของตำบล ปีละ 1 ครั้ง โดอาศัยธรรมชาติเป็นสำคัญ รองลงมาคือการปลูกพืชไร่ ได้แก่ มันสำปะหลัง ถั่ว ฯลฯ เป็นการปลูกในหน้าแล้ง มีจำนวนไม่มากนัก เนื่องจากขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง นอกเหนือจากเกษตรกรรม ครัวเรือนจะประกอบอาชีพรับจ้างแรงงานภายในตำบล นอกตำบล และจังหวัดใกล้เคียง
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,915 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,409 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30

หญิง จำนวน 3,506 คน คิดเป็นร้อยละ 50.70
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,268 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 113.94 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านสะเดา 525 577 1,102 320  
2   บ้านคลองแร่ 123 118 241 74
  3   บ้านหนองพระ 437 438 875 321  
4   บ้านเจริญผล 353 373 726 277
  5   บ้านเจริญผล 302 306 608 215  
6   บ้านหนองโพทะเล 174 188 362 156
  7   บ้านหนองบัว 319 325 644 213  
8   บ้านดงแตง 167 183 350 96
  9   บ้านหนองแฝก 185 188 373 128  
10   บ้านสะเดาน้อย 164 170 334 100
  11   บ้านสะเดาใต้ 504 501 1,005 286  
12   บ้านพัฒนาทร 156 139 295 82
    รวม 3,409 3,506 6,915 2,268
 
 

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-906-170
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10