หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 


นายหมง จีนบางช้าง
นายก อบต.หนองพระ
 


นายสะอาด เชื้อเพชร
รองนายก อบต.หนองพระ


นายธีรวัฒน์ ศรีนวล
รองนายก อบต.หนองพระ
 


นายสุกัลป์ มากด่าน
เลขานุการนายก อบต.หนองพระ