ข้อมูลทั่วไป
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      การดำเนินงานของอบต.
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 

       ขอเชิญร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช( 27/10/2559 22:13:17 )

       การรับลงทะเบียนเบี้นยังขีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561( 26/10/2559 16:14:43 )

       ขอเชิญร่วมงาน สวท.สัญจรเคลื่อนที่พบประชาชน ณ โรงเรียนหนองพระพิทยา และมอบโคกระบือ 4 ตัว( 19/10/2559 16:37:58 )

       การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2559( 7/10/2559 18:13:56 )

       โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ทำการ อบต.หนองพระ( 30/9/2559 16:53:31 )

       ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.หนองพระ สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2559( 13/9/2559 13:53:56 )

       โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่11 บ้านสะเดาใต้( 6/9/2559 8:49:38 )

       ประกาศ เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 6 ครั้งที่ 2/2559( 26/8/2559 14:57:16 )

       ประกาศ เรื่องการขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559( 26/8/2559 14:55:02 )

       ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559( 16/8/2559 13:29:19 )

       ประกาศ เรื่องยกเลิกการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ( 21/7/2559 13:41:21 )

       โครงการขุดลอกคลองคันคู หมู่ที่12( 27/6/2559 11:41:38 )

       โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่12( 27/6/2559 11:39:36 )

       โครงการปรับปรุงคลองสาธารณะ หมูุ่11( 27/6/2559 11:24:10 )

       โครงการขุดลอกหนองลิ้น หมู่10( 27/6/2559 11:22:50 )


จำนวน : 369 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ในทั้งหมด 25 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25  

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
99 หมู่ที่ 3 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
Tel./Fax. 086-4498144 , 086-4469045
Copyright 2014.nongpra.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.