ข้อมูลทั่วไป
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      การดำเนินงานของอบต.
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 

       .ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)( 21/10/2557 11:18:19 )

       สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.๒)( 14/10/2557 9:42:30 )

       โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ( 13/6/2557 14:07:30 )

       โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557( 12/6/2557 13:58:13 )

       เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ( 3/6/2557 11:24:09 )

       เรื่อง การแบ่งทำเลที่ตั้งและค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรของทรัพย์สิน( 3/6/2557 10:38:27 )

       สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่12 บ้านพัฒนาทร( 21/5/2557 9:49:05 )

       สอบราคาจ้างโครงการเจอะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมอร์ส หมู่ที่7 บ้านหนองบัว( 21/5/2557 9:47:22 )

       สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านหนองพระ( 21/5/2557 9:45:38 )

       สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านคลองแร่( 21/5/2557 9:42:24 )

       สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านสะเดา( 21/5/2557 9:40:05 )

       สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังหมู่ที่ 11 บ้านสะเดาใต้( 3/4/2557 11:23:14 )

       สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 10 บ้านสะเดาน้อย( 3/4/2557 11:19:51 )

       สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านดงแตง( 3/4/2557 11:18:10 )

       สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านเจริญผล( 3/4/2557 11:15:45 )


จำนวน : 256 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ในทั้งหมด 18 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
99 หมู่ที่ 3 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
Tel./Fax. 086-4498144 , 086-4469045
Copyright 2014.nongpra.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.