ข้อมูลทั่วไป
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      การดำเนินงานของอบต.
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 

       สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่9 บ้านหนองแฝก( 9/7/2558 8:32:53 )

       สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงแตง( 9/7/2558 8:30:46 )

       สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านหนองพระ( 9/7/2558 8:24:24 )

       ประกาศยกเลิกการมอบอำนาจของนายกให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและหัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทน( 8/7/2558 15:24:57 )

       ประกาศการมอบอำนาจของนายกให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ในงานด้านการบริหารงานบุคคล( 8/7/2558 15:21:11 )

       สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่11 บ้านสะเดาใต้( 1/7/2558 14:04:17 )

       สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่4 บ้านเจริญผล( 1/7/2558 14:02:11 )

       สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่7 บ้านหนองบัว( 1/7/2558 13:51:50 )

       สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงคลองมิยาซาวาต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่6 บ้านหนองโพทะเล( 1/7/2558 13:49:16 )

       สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุก หมู่ที่5 บ้านเจริญผล( 1/7/2558 13:44:19 )

       สอบราคาจ้างโครงการถมสระสาธารณะของหมู่บ้าน หมู่ที่2 บ้านคลองแร่( 1/7/2558 13:35:48 )

       สอบราคาจ้างโครงการลงหินคลุก หมู่ที่1 บ้านสะเดา( 1/7/2558 13:29:02 )

       เลื่อนกำหนดเวลาชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘( 4/6/2558 10:15:57 )

       คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายก อบต.หนองพระ( 29/4/2558 11:09:39 )

       คำสั่งมอบอำนาจของนายก_อบต.ฯ_ให้ปฏิบัติราชการแทนให้เป็นผู้มีอำนาจอนุญาตใช้รถส่วนกลาง( 29/4/2558 11:08:50 )


จำนวน : 288 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ในทั้งหมด 20 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
99 หมู่ที่ 3 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
Tel./Fax. 086-4498144 , 086-4469045
Copyright 2014.nongpra.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.