ข้อมูลทั่วไป
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      การดำเนินงานของอบต.
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 

       ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล( 30/10/2558 12:44:08 )

       การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยคนพิการ ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก( 22/10/2558 16:27:58 )

       การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก( 22/10/2558 16:26:57 )

       ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558( 21/10/2558 9:19:40 )

       การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2558( 19/10/2558 15:24:57 )

       การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2558( 19/10/2558 15:23:52 )

       การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2558( 19/10/2558 15:20:47 )

       โครงการป้องกันเด็กจากการจมน้ำ & โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด( 24/9/2558 10:45:56 )

       สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงคลองมิยาซาวาต่อจากโครงการเดิม หมู่.6 บ้านหนองโพทะเล( 10/9/2558 13:57:12 )

       การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2558( 4/9/2558 10:20:05 )

       การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2558( 4/9/2558 10:18:57 )

       การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2558( 4/9/2558 10:17:45 )

       การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2558( 4/9/2558 10:16:30 )

       การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2558( 4/9/2558 10:14:25 )

       คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์( 21/7/2558 18:28:56 )


จำนวน : 316 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ในทั้งหมด 22 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
99 หมู่ที่ 3 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
Tel./Fax. 086-4498144 , 086-4469045
Copyright 2014.nongpra.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.