ข้อมูลทั่วไป
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      การดำเนินงานของอบต.
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 

       โครงการขุดลอกคลองพร้อมเปลี่ยนท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4( 27/6/2559 11:11:41 )

       โครงการขุดลอกสระหลวง หมู่3( 27/6/2559 11:07:55 )

       ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙( 22/6/2559 15:42:07 )

       โครงการปรับปรุงระบบวางท่อเมนต์ประปา หมู่7( 20/6/2559 14:42:58 )

       โครงการปรับปรุงคลองสาธารณะ หมูุ่6( 20/6/2559 14:40:20 )

       โครงการปรับปรุงคลองสาธารณะ หมู่3( 20/6/2559 14:38:32 )

       โครงการปรับปรุงคลองสาธารณะ หมู่2( 20/6/2559 14:20:19 )

       โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่2( 20/6/2559 14:17:04 )

       โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 1( 20/6/2559 14:11:34 )

       โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาในหมู่บ้าน หมู๋1( 20/6/2559 14:08:05 )

       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่4 บ้านเจริญผล( 8/6/2559 13:24:12 )

       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่10 บ้านสะเดาน้อย( 8/6/2559 12:56:04 )

       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่7 บ้านหนองบัว( 8/6/2559 12:54:28 )

       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 หนองพระ( 8/6/2559 12:51:34 )

       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านคลองแร่( 8/6/2559 12:50:00 )


จำนวน : 349 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ในทั้งหมด 24 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24  

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
99 หมู่ที่ 3 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
Tel./Fax. 086-4498144 , 086-4469045
Copyright 2014.nongpra.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.