ข้อมูลทั่วไป
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      การดำเนินงานของอบต.
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 

       สอบราคาจ้างโครงการลงลูกรังหมู่ที่ 11 บ้านสะเดาใต้( 3/4/2557 11:23:14 )

       สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 10 บ้านสะเดาน้อย( 3/4/2557 11:19:51 )

       สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านดงแตง( 3/4/2557 11:18:10 )

       สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านเจริญผล( 3/4/2557 11:15:45 )

       สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล( 3/4/2557 11:12:54 )

       สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านหนองพระ( 3/4/2557 11:05:15 )

       ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล( 15/1/2557 9:40:14 )

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น( 6/12/2556 12:24:31 )

       เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง( 29/11/2556 16:52:29 )

       ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ( 26/11/2556 10:03:13 )

       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง( 26/11/2556 9:57:17 )

       ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง( 18/11/2556 10:15:16 )

       ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น( 4/11/2556 17:38:56 )

       เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗( 30/9/2556 9:37:04 )

       “การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประเดือน กันยายน 2556( 3/9/2556 15:20:34 )


จำนวน : 245 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ในทั้งหมด 17 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
99 หมู่ที่ 3 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
Tel./Fax. 086-4498144 , 086-4469045
Copyright 2014.nongpra.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.