ข้อมูลทั่วไป
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      การดำเนินงานของอบต.
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 

       การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2558( 4/9/2558 10:14:25 )

       คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์( 21/7/2558 18:28:56 )

       คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ( 21/7/2558 18:28:00 )

       คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ( 21/7/2558 18:27:26 )

       คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน( 21/7/2558 18:17:26 )

       คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน( 21/7/2558 18:16:30 )

       คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21( 21/7/2558 18:15:00 )

       คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน( 21/7/2558 18:14:13 )

       คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย( 21/7/2558 18:13:20 )

       คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ( 21/7/2558 16:39:22 )

       คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณี( 21/7/2558 16:04:55 )

       คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 24( 21/7/2558 16:04:14 )

       คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบ( 21/7/2558 16:03:25 )

       คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ( 21/7/2558 16:01:14 )

       สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่10 บ้านสะเดาน้อย( 9/7/2558 8:35:47 )


จำนวน : 303 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 2 ในทั้งหมด 21 หน้า
หน้าแรก   ย้อนกลับ   หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21  

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
99 หมู่ที่ 3 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
Tel./Fax. 086-4498144 , 086-4469045
Copyright 2014.nongpra.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.